2013. szeptember 24., kedd

Evangélium mindennap 2013. szeptember 24. – Kedd, Szent Gellért püspök és vértanú
 

   Abban az időben Jézus ezt  mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól,  akik
   megölik a testet, de a lelket  nem tudják megölni. Inkább attól  féljetek,
   aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
   verebet adnak?  És mégsem  hull  a földre  egy  se közülük  Atyátok  tudta
   nélkül! Nektek pedig  minden szál  hajatokat számon  tartják! Ne  féljetek
   hát: sokkal  többet értek  ti a  verebeknél! Ha  valaki megvall  engem  az
   emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
   valaki megtagad engem az emberek előtt,  én is megtagadom őt Atyám  előtt,
   aki a mennyekben van.
   Mt 10,28-33

   Elmélkedés:

   Az Isteni Gondviselésbe  vetett bizalom  minden kereszténynek  erőt ad  az
   életben, de  különösen  is  azokban az  időkben,  amikor  üldözések  miatt
   nehezebb a tanúságtétel. A  nehézségek megtapasztalásakor ugyanis  egyesek
   azt gondolhatják,  hogy  egyedül  maradtak, nem  számíthatnak  az  emberek
   segítségére, és  még  Isten  is  elhagyta  őket.  Ha  ilyenkor  felidézzük
   magunkban Jézus tanítását a Gondviselésről, új erőre kapunk, hogy kiálljuk
   a próbatételt és hűségesek maradjunk Urunkhoz. Isten vigyáz ránk és  segít
   minket, hogy egyre előbbre jussunk az üdvösség útján. Egyházunk  vértanúi,
   köztük  a  ma  ünnepelt  Szent  Gellért  püspök,  az  üdvösség  reményében
   vállalták a  bántalmazásokat. Semmi  sem téríthette  el őket  a hittől,  é
   senki sem kényszeríthette őket hitük  megtagadására. A vértanúk hite és  a
   hithez való hűsége legyen példa számunkra, amikor keresztény hitünk  miatt
   támadások érnek minket!
   A Krisztussal  való élet  vágya vezette  Gellértet, hogy  a bencés  rendbe
   lépjen  és  szerzetes  legyen.  Az  imádságban  és  a  munkában   egyaránt
   megtalálta Krisztust,  de  még  ennél is  többre  vágyott.  A  Szentföldre
   indult, ahol az  Úr élt,  tanított és  meghalt. A  Szentföldre tartván  az
   akkor még  pogány  magyarok  földjére jutott,  hazánk  területére.  István
   király kérésére  itt maradt,  hogy  a Szentföld  helyett a  magyar  földön
   keresse tovább Krisztust,  s megtalálja  azokban, akiknek  az ő  tanítását
   hirdeti. Ünnepe  emlékeztessen minket  arra,  hogy magyar  hazánkban  élők
   számára napjainkban is hirdetni kell a hitet!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Urunk, küldj ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, akik igédet
   hirdetik, miként János, a Keresztelő tette. Küldj ma is követeket hozzánk,
   akik készek  arra,  hogy  háttérben  legyenek,  hogy  Te,  Urunk,  bennünk
   növekedjél. Küldj ma is  követeket hozzánk, akik  érted és nem  önmagukért
   élnek. Adj  bocsánatot  és új  kegyelmet,  hogy szolgálhassunk  Neked,  és
   előkészíthessük számodra az utat az emberek között, hogy  megvalósulhasson

   a Te országod.

    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése