2014. április 24., csütörtök

Apja fia

MrSale

A meglepetés az volt, mikor fizetés előtt a pénztáros hölgy, szólt:- Akkor olvasták a mai hírlevelünket, hogy aki vásárol egy zakót, az a másodikat 990forintért veheti meg?
Egymásra néztünk és visszamentünk választani, egy másikat is. Persze, ha van zakó, akkor egy nadrág is kellene hozzá.   A választott nadrág szára hosszú volt. Az eladó hölgy készségesen ajánlotta fel segítségét, hogy feltűzi a kívánt hosszra.
-              -  Lépjen ki a cipőből, legyen szíves.
-                - Hát persze, természetesen.   –a hölgy letérdelt, és gombostűkkel rögzítette a felhajtott anyagot.
-               -  Psszú!! - szisszent fel a fiatalember, és a lábát kicsit előre rúgta.
-                -Jajj! Bocsánat! - mondta az eladó, megijedve.
-                - Semmi csak vicceltem!- válaszolta nevetve a fiú.
-                - Úgy megijedtem, azt hittem itt omlok össze a lábainál – rebegte a kis hölgy, aki amúgy a lányom is lehetne.
-                 -  Hát… azt… azt élvezném is! – válaszolta a srác.  Aki valójában a fiam.  
       Mi egy másik, szintén nagyon kedves és szimpatikus eladó hölggyel, ( aki akár a feleségem is lehetne)  nagyon jót nevettünk, miközben azt latolgattam, a kislány arca, vagy az egyen pólója  pirosabb?

Igen! Ez jó hely.  Egyszerűen élmény volt a vásárlás.  Nem mellékesen, még olcsó is.

MrSale Öltönyüzlet 

2014. április 15., kedd

IX.Állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel"Az emelkedő mindig meredekebb. Elérkezett az utolsó szakasz. Az Üdvözítő szeme előtt feltűnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki és rogy össze harmadszor is. Minél nagyobbak az emberek bűnei, annál gyötrőbbek az Úr szenvedései. Most a megrögzött bűnösökért vezekel. Nekik is ki akarja nyitni a mennyek kapuját. Imáidban gyakran emlékezzél meg róluk, a szegények legszegényebbjeiről, akik nem akarnak bejutni Isten országába, habár odajuthatnának."


Uram, harmadszori összeroskadásod által könyörülj azokon, akik elvakultságukban elfordultak Tőled, hogy szent szenvedésed gyümölcse ne vesszen kárba az ő számukra sem

( THOMAS MERTON: KERESZTÚT)

2014. április 14., hétfő

VIII. Állomás: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat     THOMAS MERTON: KERESZTÚT


8. állomás: Jézus vigasztalja a síró jeruzsálemi asszonyokat

Az asszonyokat megrendíti a szenvedő Jézus látványa. Pedig jobban tennék, ha hívő lélekkel követnék őt. Erre már nem tudják rászánni magukat. Az Üdvözítő így szól hozzájuk: Ne engem, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok! Ezzel rá akar mutatni arra, mily nagy jelentősége van a tettnek, és mily kevés a sajnálkozásnak.

Add Uram, hogy nem törődve az emberek szóbeszédével, alázatos tettekkel kövesselek! Ne engedd, hogy kishitűség és a csüggedés erőt vegyen rajtam, amikor hiányzik belőlem a lelkesedés lendülete. Sőt éppen ilyenkor akarok neked tettekkel, különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni.

2014. április 13., vasárnap

VII. Állomás:Jézus másodszor esik el a kereszttel"Bolond, ki földre rogyván      fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként      mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul,      mint akit szárny emel,"
                                         (Radnóti Miklós)


2014. április 11., péntek

V.Állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után.
http://szentiras.hu/SZIT/Lk23


Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborús éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

2014. április 10., csütörtök

IV.Állomás: Jézus édesanyjával találkozik

A szeméből mennyek mosolyognak, 
De szívében hét tőre pokolnak. 

                                         (Sík Sándor: Keresztút) Most is azt mondom: igen!
Mikor a lelkem poklon kering,
azt mondom: IGEN!
            (Kovács  Gábor atya)