2018. február 17., szombat

Nagyböjti gondolatok 2.

            

PaSatólJ)) is kapom és olvasom az AndroKat  Nagyböjti kalendáriumot.  Úgy látom pont jól kiegészítik egymást a Laudetur gondolataival.

Lk 5,27-28
Ezek után kiment, s meglátott egy Lévi nevű vámost, amint a vámnál ült. Felszólította: „Kövess engem!” Az felállt, és mindenét otthagyva követte őt.


(Iz 58,9b-11)
"Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a hamis beszédet, ha lelkedet adod az éhezőért, és a meggyötört lelket jóllakatod, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli verőfény. Az Úr vezet majd téged szüntelen, kopár vidéken is jóllakatja lelkedet, és csontjaidat megerősíti; olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, melynek nem apad el vize." (Iz 58,9b-11)
Magyar Kurír

Milyen könnyű dolgom van!  Csak oda kell figyelni a tőlem okosabbak segítségére, és már olvashatom is összefüggésében a nekem szánt tanítást. Ja és persze valamelyest megérteni, megfogadni, követni, betartani.  Csak ennyi.
Az egész csak ennyi. Sokan azt mondják, ilyen kevés. „Nekem nem sikerül, olyan nehéz!!”

Szeretettel ajánlom imádság gyanánt Pio atya áldozás utáni imáját:
Maradj velem, Uram, mert szükségem van rá, hogy jelen legyél, hogy el ne feledjelek. Tudod, milyen könnyen elhanyagollak.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, és szükségem van az erődre, hogy ne bukjam el olyan gyakran.
Maradj velem, Uram, mert te vagy az életem, és nélküled nincs bennem szenvedély.
Maradj velem, Uram, mert te vagy világosságom, s nélküled sötétség borul rám.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat, és kövesselek téged.
Maradj velem, Uram, mert szeretnélek nagyon szeretni, és mindig a te társaságodban maradni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
Maradj velem, Uram, mert akármilyen szegényes is a lelkem, azt szeretném, hogy téged vigasztaló hely legyen, a szeretet fészke. Ámen.
Csodálatosan tiszta ez az ima.  Remélem ma többször is lesz időm elolvasni. Jó lenne, ma este átmenni Béla atyához misére. Nagyon szeretnék. Már most érzem az Úr jelenlétét itt velem.  Érzem itt belül azt a megnyugtató, kellemes, édes, bizsergést, ami nem lehet más, mint a Lélek.
Szép napnak nézek elébe!:))
2018.02.17.
�چ(�iQ )

2018. február 16., péntek

Nagyböjti gondolatok


Nagyböjti gondolatok 1.


Egyelőre még nem kezdtem el böjtölni. Illetve dehogy nem. Olyan szinten, ahogyan eddig még soha. Az ételt italt, beleértve a húst is nem vontam meg magamtól. (később még igazolást is találtam rá.  Pont ez a bajom, hogy találtam.) Egy nagyböjt előtti beszélgetés, egy barátom és egyéb hatások hatására kezdtem el keresni a böjt valódi értelmét, hasznát, mibenlétét.  Sajnos vagy nem, nem vagyok olyan viszonyban egyházammal, hogy csak úgy első szavára kövessem előírásait. Voltak tehát kérdéseim most is bőven, hogy miért. Miért így, kitalálta ki?   Jöttek egymás után sorban a miértek.
De most rájöttem, már régen, hamvazó szerda előtt elkezdtem a böjtölést. A böjtölés legfontosabb részét. Beszélgetést az Úrral, imádkozva, kettesben, bensőségesen. Valóban, jobban is érzem magam.  Valóban, közelebb érzem most hozzá magam, mint előtte, sokkal - sokkal jobban érzem magam vele.  A jó szó, kifejezés,  amit keresek: jobban érzem a közelségét, szeretetét.
Úgy érzem, most már könnyedén jön, jöhet majd az egyházam által követelt, étellel kapcsolatos böjtölés is. Azért írom, hogy az egyházam által követelt módon, mert Jézus szerint nem az éhezés a lényeg, főleg nem, mert a hússal szószerin az én tudatlanságom szerint külön nem is foglalkozik,

iz 58, 6-9
Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok!

Ezek alapján számomra, elsődleges az imádság, és csak utána jöhet az evéssel kapcsolatos böjt. (Ami, valljuk be, jó hatással lehet fizikai és test-nagysági állapotomra isJ )

Hát ez pedig…  (A piros rész, én általam kiemelve)

A farizeus és a vámszedő
9Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: 10„Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. 11A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. 12Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. 13A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. 14Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”
Lukács 18,11-14

2018.02.16.


Itt  van a teljes   Ésaiás 58,

2018. január 12., péntek

Ez van

Ez van


Álmomban mindent értek...

  Visszatérő álmomat fejtettem meg.  Eddig azt hittem csak álmodok, de rájöttem tegnap, ez igen is  valóság.  
  Többször repültem már az emberek között. A lábammal a földet nem érintve, kicsit magasabban az emberek fölött, között szálltam. Nem, nem mint Júlia, a fejük fölött, hanem csak egy kicsivel a föld  fölött.  Nem túl feltűnően, de azért aki látta, az álmélkodott: Nézd repül, pedig  szárnya sincs!   
   Általában csak úgy, olyan sebesen suhanok  mintha sétálnék. Olyan lassacskán, lebegve, az emberektől kiemelkedve, úgy egy-két fejjel magasabban repülök.  Szóval szállok, lebegek. 
    De tényleg, kik is azok, akik így tudnak röpködni, lebegve  csak nézelődni? Kik, milyen lények?  Hát persze!  Az angyalok!  Akkor nyilván, én is az vagyok!! 

       Egy igazi földre-szállt angyal vagyok.     

2014. április 24., csütörtök

Apja fia

MrSale

A meglepetés az volt, mikor fizetés előtt a pénztáros hölgy, szólt:- Akkor olvasták a mai hírlevelünket, hogy aki vásárol egy zakót, az a másodikat 990forintért veheti meg?
Egymásra néztünk és visszamentünk választani, egy másikat is. Persze, ha van zakó, akkor egy nadrág is kellene hozzá.   A választott nadrág szára hosszú volt. Az eladó hölgy készségesen ajánlotta fel segítségét, hogy feltűzi a kívánt hosszra.
-              -  Lépjen ki a cipőből, legyen szíves.
-                - Hát persze, természetesen.   –a hölgy letérdelt, és gombostűkkel rögzítette a felhajtott anyagot.
-               -  Psszú!! - szisszent fel a fiatalember, és a lábát kicsit előre rúgta.
-                -Jajj! Bocsánat! - mondta az eladó, megijedve.
-                - Semmi csak vicceltem!- válaszolta nevetve a fiú.
-                - Úgy megijedtem, azt hittem itt omlok össze a lábainál – rebegte a kis hölgy, aki amúgy a lányom is lehetne.
-                 -  Hát… azt… azt élvezném is! – válaszolta a srác.  Aki valójában a fiam.  
       Mi egy másik, szintén nagyon kedves és szimpatikus eladó hölggyel, ( aki akár a feleségem is lehetne)  nagyon jót nevettünk, miközben azt latolgattam, a kislány arca, vagy az egyen pólója  pirosabb?

Igen! Ez jó hely.  Egyszerűen élmény volt a vásárlás.  Nem mellékesen, még olcsó is.

MrSale Öltönyüzlet 

2014. április 15., kedd

IX.Állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel"Az emelkedő mindig meredekebb. Elérkezett az utolsó szakasz. Az Üdvözítő szeme előtt feltűnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki és rogy össze harmadszor is. Minél nagyobbak az emberek bűnei, annál gyötrőbbek az Úr szenvedései. Most a megrögzött bűnösökért vezekel. Nekik is ki akarja nyitni a mennyek kapuját. Imáidban gyakran emlékezzél meg róluk, a szegények legszegényebbjeiről, akik nem akarnak bejutni Isten országába, habár odajuthatnának."


Uram, harmadszori összeroskadásod által könyörülj azokon, akik elvakultságukban elfordultak Tőled, hogy szent szenvedésed gyümölcse ne vesszen kárba az ő számukra sem

( THOMAS MERTON: KERESZTÚT)

2014. április 14., hétfő

VIII. Állomás: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat     THOMAS MERTON: KERESZTÚT


8. állomás: Jézus vigasztalja a síró jeruzsálemi asszonyokat

Az asszonyokat megrendíti a szenvedő Jézus látványa. Pedig jobban tennék, ha hívő lélekkel követnék őt. Erre már nem tudják rászánni magukat. Az Üdvözítő így szól hozzájuk: Ne engem, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok! Ezzel rá akar mutatni arra, mily nagy jelentősége van a tettnek, és mily kevés a sajnálkozásnak.

Add Uram, hogy nem törődve az emberek szóbeszédével, alázatos tettekkel kövesselek! Ne engedd, hogy kishitűség és a csüggedés erőt vegyen rajtam, amikor hiányzik belőlem a lelkesedés lendülete. Sőt éppen ilyenkor akarok neked tettekkel, különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni.

2014. április 13., vasárnap

VII. Állomás:Jézus másodszor esik el a kereszttel"Bolond, ki földre rogyván      fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként      mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul,      mint akit szárny emel,"
                                         (Radnóti Miklós)